DQS Cert s.r.o. - Certifikace systémů managementu

  Home Služby Certifikované subjekty Akreditace Atestační středisko DCIT Kontakt
Služby
Ceník certifikačního orgánu DQS Cert
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 20000
ISO/IEC 27001
Certifikační proces
Ceník
Dokumenty ke stažení
Prohlášení
 
  Ceník DQS Cert  

Činnost

Jednotka Cena
Certifikační hodnocení – prověření dokumentace, presentace managementu a audit na místě týká se i ověření opatření k nápravě (pokud je nutné) 1 auditor
za 1 den
12 000,- Kč
(Ceník platný od 1.1.2018)
Pokud máte zájem o zaslání nabídky, vyplňte následující formulář.
 

  Cenová politika  

Uvedené ceny jsou základním východiskem pro stanovení celkové ceny certifikačního procesu a následného dozoru. Při jejím stanovení se vychází především z rozsahu a velikosti certifikované oblasti, složitosti procesů, počtu lokalit, používaných technologií a příslušné systémové normy ČSN EN ISO 9001:2016. Základním kritériem je velikost organizace vztažená na počet zaměstnanců. Certifikační orgán DQS Cert v tomto ohledu uplatňuje metodiku MPA 50-01-XX.

Počet zaměstnanců

Certifikační audit
(počet auditodnů)

Dozorový audit
(počet auditodnů)
Recertifikační audit
(počet auditodnů)

1-5

2 1 1,5
6-10 2,2 1,3 1,7
11-15 2,7 1,3 1,7
16-25 3 1,3 2
26-45 4 1,3 2,7
47-65 5 1,7 3,3
66-85 6 2 4
86-125 7 2,3 4,7
126-175 8 2,7 5,3
176-275 9 3 6
276-425 10 3,3 6,7
426-625 11 3,7 7,3
626-875 12 4 8
876-1175 13 4,3 8,7

Celková hrubě vypočtená cena může být ještě upravena dle váhy a počtu celé řady dalších faktorů. Následující diagram zobrazuje potenciální vliv připočitatelných a odpočitatelných faktorů na čas strávený auditory zjištěný v tabulce uvedené výše.


Pro každého zákazníka bude po zaslání řádně vyplněné žádosti o certifikaci (včetně dotazníku) zpracována konkrétní nabídka formou návrhu "Smlouvy o kontrolní činnosti".

V případě certifikace dle více norem , tj. tzv. integrovaného systému, je v případě kombinace ISO 9001 a ISO 14001 celková cena dle výše uvedené tabulky násobena koef. 1,5.

V případě certifikace samostatného systému dle ISO 14001 EMS, je celková cena dle výše uvedené tabulky násobena koef. 1,3.

V případě certifikace integrovaného systému dle více norem např. ISO 9001, ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001 se celková cena dle výše uvedené tabulky násobí koeficientem 2.

K platným cenám je nutno připočítat:

  • DPH dle platných předpisů
  • náklady na dopravu a ubytování auditorů /expertů. 10 Kč / km

    (změna cen vyhrazena)
DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Tel: 286 583 351, e-mail: dqs@dqs.cz