DQS Cert s.r.o. - Certifikace systémů managementu

  Home Služby Certifikované subjekty Akreditace Atestační středisko DCIT Kontakt
Služby
Systém environmentálního managementu (EMS) dle ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 20000
ISO/IEC 27001
Certifikační proces
Ceník
Dokumenty ke stažení
Prohlášení
 
 
EMS
 

Kritéria pro správné fungování systému environmentálního managementu popisuje kmenová norma:

ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managemntu - Specifikace s návodem pro její použití

Využívá se při certifikaci k auditování schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění legislativních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu. V ČSN EN ISO 14001 jsou definovány požadavky na systém environmentálního řízení, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

Tato norma je doplněna dalšími pomocnými normami:
ČSN EN ISO 14004:2016 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

V ČSN ISO 14004 je uveden návod zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace a širší rozsah systému environmentálního řízení, než poskytuje ČSN EN ISO 14001:2016

DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Tel: 286 583 351, e-mail: dqs@dqs.cz