DQS Cert s.r.o. - Certifikace systémů managementu

  Home Služby Certifikované subjekty Akreditace Atestační středisko DCIT Kontakt
Služby
ISMS dle ISO/IEC 27001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 20000
ISO/IEC 27001
Certifikační proces
Ceník
Dokumenty ke stažení
Prohlášení
 
 
ISMS*
 


INFORMATION SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - ISMS

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na bezpečnost informací v organizacích byla zpracována norma pro systém řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001.

Kritéria pro správné fungování systému řízení bezpečnosti informací popisuje kmenová norma:

EN ISO/IEC 27005 Informační technologie - Návod k použití pro management bezpečnosti informací
(Information technology - Code of practice for information security management)

Certifikace dle tohoto standardu zpravidla probíhá i formou periodických na sebe navazujících situačních auditů, které jsou pro organizaci zároveň možností k učesání systému a příležitostí ke zlepšení , zejména v těchto oblastech:

Řízení informačních rizik
Analýza hodnoty vlastního majetku v oblasti informačních technologií
Analýza rizik ve vztahu k informacím

DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Tel: 286 583 351, e-mail: dqs@dqs.cz