DQS Cert s.r.o. - Certifikace systémů managementu

  Home Služby Certifikované subjekty Akreditace Atestační středisko DCIT Kontakt
Služby
SMBOZP (OHSMS) dle ISO 45001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 20000
ISO/IEC 27001
Certifikační proces
Ceník
Dokumenty ke stažení
Prohlášení
 
 
OHSMS
 


Norma ČSN ISO 45001:2018 je navržena tak, aby byla použitelná pro všechny organizace. Svojí strukturou doplňuje á standardy ČSN EN ISO 9001:2016 a řady ČSN EN ISO 14001:2016, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení.

Norma ČSN ISO 45001:2018 se od struktury norem ČSN ISO 9001:2016 a řady ČSN EN ISO 14001:2016 odlišuje v oblastech, které se týkají OMEZOVÁNÍ RIZIK.

Jedná se třífázovou proceduru zahrnující:

  • identifikaci nebezpečí
  • omezení rizika
  • hodnocení rizika

Legislativa i tato specifikace zdůrazňují požadavky na zavedení opatření, které všude, kde je to možné, omezí, odstraní, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují.
V případech , kde to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.


DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Tel: 286 583 351, e-mail: dqs@dqs.cz