DQS Cert s.r.o. - Certifikace systémů managementu

  Home Služby Certifikované subjekty Akreditace Atestační středisko DCIT Kontakt
Služby
Prohlášení o nestrannosti
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 20000
ISO/IEC 27001
Certifikační proces
Ceník
Dokumenty ke stažení
Prohlášení
 
  Prohlášení  


Prohlášení o systému certifikace

Vedení CO prohlašuje, že se při procesu certifikace řídí normou respektive ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 rozpracovanou v postupech CO a dalšími normativními dokumenty v návaznosti na druh certifikace. Každý partner CO DQS Cert s.r.o. (veřejnost, orgány státní správy,…) má právo kdykoliv na vyžádání obdržet kopie následujících dokumentů a to bez ohledu na to, zdali je již při přípravě smluvního vztahu obdržel:
Rozsah akreditace CO
Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace
Podmínky používání certifikátu a certifikačních značek
Postup certifikačního řízení
Postup dozoru a opakovaného posouzení
Postup identifikace a verifikace signálu o zneužití certifikátu
Práva a povinnosti žadatelů o certifikaci a certifikovaných organizací
Postupy při vyřizování stížností, námitek, odvolání a sporů
Prohlášení systému certifikace
Ceník služeb CO
Seznam certifikovaných organizací
Dodržování striktní nestrannosti při veškerých činnostech, maximální objektivita podložená relevantními důkazy a průběžná analýza informací za účelem eliminace možného střetu zájmů jsou základní pilíře udržující a posilující důvěru zákazníků i dalších zúčastněných stran v serióznost certifikačních orgánů i celé společnosti DQS Cert s.r.o. Vedení se zavazuje podniknout veškeré kroky k dosažení nestrannosti procesu certifikace.
V Praze dne 15. 1. 2020 Ing. Petr Kocourek
   Vedoucí CODQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Tel: 286 583 351, e-mail: dqs@dqs.cz