DQS Cert s.r.o. - Certifikace systémů managementu

  Home Služby Certifikované subjekty Akreditace Atestační středisko DCIT Kontakt
Služby
Systém managementu jakosti (QMS) dle ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 20000
ISO/IEC 27001
Certifikační proces
Ceník
Dokumenty ke stažení
Prohlášení
 
 
QMS
 
Kritéria pro správné fungování systému managementu kvality popisuje kmenová norma:
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality - Požadavky na systém ( ed. 2)

Využívá se při certifikaci pro auditování schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality. V normě ISO 9001 jsou definovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky
Tato norma je doplněna dalšími pomocnými normami :
ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality - Základy, zásady a slovník ( ed. 2)
V tomto standardu jsou uvedeny základy a zásady systému managementu kvality a terminologie systému managementu kvality
Využívá se k vysvětlení používaných termínů v systému managementu jakosti a jejich vzájemných vazeb. Dále tato norma popisuje metodologii stanovení definic jakosti.
ČSN EN ISO 9004:2010 Systémy managementu kvality - Směrnice pro zlepšování výkonnosti ( ed. 2)
Ve standardu ČSN EN ISO 9004:2010 je uveden návod na zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.
Využívá se při snaze vrcholové vedení překročit požadavky ISO 9001 a neustálého zvyšování výkonnosti organizace.

DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Tel: 286 583 351, e-mail: dqs@dqs.cz